1

HİZMETLERİMİZ

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince resmi defterlerin tutulması ve raporlaması
 • Beyannamelerin, mali tabloların ve diğer belgelerin düzenlenmesi
 • Sabit kıymet kayıtlarının tutulması ve raporlanması
 • Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi bünyelerinde muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Firma personellerinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konularında eğitim ve bilgilendirmesi
 • SGK ile ilgili tüm bildirgelerin verilmesi, bordroların ve diğer belgelerin düzenlenmesi
 • KDV iade işlemleri

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri
 • Çözüm ortağımız avukatlık bürosu ile birlikte vatandaşlık ve çalışma izni işlemlerinin takibi
 • Şahıs, Sermaye, Kooperatif, Dernek ve Vakıfların kuruluş işlemleri danışmanlığı
 • Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması
 • Muhasebe uygulamaları hakkında danışmanlık
 • Dönemsel özel raporlama
 • Kobi danışmanlığı
 • Girişimci Destek Danışmanlığı
 • Şirket birleşmeleri, bölünmeleri, tasfiye hizmetleri danışmanlığı
 • Teşvik Danışmanlığı
 • İç Denetim yapılması, raporlaması ve danışmanlığı
 • Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı

DİĞER HİZMETLER

 • Firmaların yıllık genel kurullarının yapılması
 • Şirketlerin ana sözleşme tadilleri ve nevi değişikliklerinin yapılması
 • Şirketlerin tasviye, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılması
 • Ortakların hisse devir işlemleri
 • İş süreçlerinin analizi, mali ve operasyonel verimliliğe yönelik hedef yapının kurgulanması
 • Yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Mali işler departmanları yazılı prosedürlerinin ve iş akış şemalarının oluşturulması
 • Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye  tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması
 • Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde , vergi riski, vergi avantajı analizleri

Bu gönderiyi paylaş

Muhasebe Uzmanımıza Sorun

Hemen şimdi sorabilirsiniz